Clubregels

Clubregels

Goede afspraken maken goede vrienden

  Daarom onze afspraken en clubregels even op een rijtje


 • De lessen baby/peuterwatergewenning zijn enkel toegankelijk voor baby´s, peuters vanaf de minimale leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar en met begeleiding van 1 ouder. Er kunnen 4 brevetjes behaald worden.


 • De lessen kleuterwatergewenning zijn enkel toegankelijk voor kinderen vanaf een leeftijd van 3 jaar tot 6 jaar, zonder begeleiding van een ouder. Er kunnen 3 brevetjes behaald worden.


 • In de bijdrage die betaald werd zijn begrepen: inkom zwembad (zwemkaart en begeleiderskaart), lesgeld en verzekering voor de deelnemer en de deelnemende begeleider bij baby/peuterwatergewenning.


 • Alle Makiclubleden krijgen bij inschrijving eenmaal één kaart (ticket)waarop de lessen zijn geprogrammeerd en één begeleiderskaart (ticket).


 • U dient wekelijks de zwem- en de begeleiderskaart mee te brengen om het zwembad binnen te kunnen en eruit te kunnen gaan.


 • Bij verlies van een zwemkaart of begeleiderskaart kan deze enkel vervangen worden door een nieuwe kaart met de overige zwembeurten door een kopie of een foto van het ticket voor te leggen waarop duidelijk het scanlabel te zien is. Tip: maak onmiddellijk bij ontvangst bij de eerste les een foto (of kopie) van uw tickets zodat u geen nieuwe betaling dient te doen voor de overige lessen.


 • Met het begeleiderskaartje kunt u max. 75 min. in- en uitscannen om het zwemmertje om te kleden.


 • Op de zwemkaart is een gekleurde sticker aangebracht. Deze sticker geeft de kleur aan van de deur van welke kleedkamer u dient te gebruiken.


 • Bij afwezigheid tijdens een van de lessen (ziekte enz…) kan u voor de niet-opgenomen les (sen) nog vrij komen zwemmen binnen een bepaalde korte periode. D.w.z. enkel op 2 zaterdagvoormiddagen volgend op de laatste les tussen 10u15 en 12u45. Daarna vervallen alle niet-opgebruikte lessen. Informeer u tijdig via de zwembadbalie indien dit voor u van toepassing zou zijn. 


 • U mag het zwembad niet eerder binnengaan dan 15 min. voor aanvang van de les.


 • Om de korte tijd van 30’ optimaal te benutten voor de les dienen ouders/begeleiders van kleuterwatergewenning of kleuterzwemmen zich tijdens de les ofwel naar de tribune te begeven ofwel naar het cafetaria. In geen enkel geval mag er gewacht worden in het zwembad achter het glas bij de balie of in de kleedkamer.


 • Er mag niet gegeten worden in het zwembad of in de kleedkamers.


 • De kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden.


 • Indien het bedrag niet tijdig op de rekening staat, wordt uw kind van de lijst geschrapt en geven we de reservedeelnemers de kans om alsnog in te schrijven.


 • Elke kleuterdeelnemer die begint met les te volgen, dient te starten in de eerste reeks nl. waterrakker. De monitor bepaalt na de eerste les(sen) of de deelnemer eventueel de volgende les in een hoger/lager niveau dient aan te vatten. Ook kleuters die voor de coronapandemie al een brevet behaalden worden bij aanvang opnieuw getest vooraleer ze met zekerheid kunnen starten met een nieuwe volgende reeks. Immers kindjes kunnen door het wegvallen van de lessen sommige vaardigheden hebben verleerd.


 • Ook voor watergewenning voor baby’s en peuters bepaalt de monitor of een kindje eventueel een hoger of lager niveau kan aanvatten na de eerste les(sen).


 • Gelieve uw kindje voor de start van de les naar het toilet te laten gaan. 


 • Heeft uw kind lange haren? Doe het dan in een staart. 


 • Zorg ervoor dat uw kind een zwempamper draagt indien nodig.


 • De eerste twee lessenreeksen zullen we het zwembad moeten delen met een andere zwemclub. In de kleedkamers kan dit tot drukte leiden. Wij beschikken over de individuele kleedkamers en de babykleedkamers. We proberen alles zo ordelijk mogelijk te laten verlopen (bv bij wissel van lessengroepen). We vragen hiervoor uw begrip. 


 • Na de lessenreeks kunnen bestaande leden tijdens de laatste les reeds inschrijven voor de volgende lessenreeks. Nieuwe leden dienen zich eerst via mail makizwemmen@gmail.com in te schrijven.


 • Omwille van de wet van de privacy is het niet toegelaten om beeldmateriaal (foto’s, video’s, …) te maken tijdens de zwemlessen. 


 • We passen de wet i.v.m. de privacy toe. De kans bestaat dat er occasioneel sfeerbeelden gemaakt worden om onze website te illustreren. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons via mail dan voor aanvang van de lessen op de hoogte te stellen
 • Onze sportclub maakt deel uit van Gezinssport Vlaanderen. Wij als organisatoren en begeleiders volgen de gedragscode opgesteld door de organisatie. U, als deelnemer, ouder of supporter wordt ook geacht de voor u opgestelde gedragscode te volgen. U vindt hieronder een overzicht die betrekking heeft op u als deelnemer, ouder of supporter.


 • Bij betaling verklaart u zich akkoord met de clubregels van Maki. 


 • Wat dien je mee te brengen? 
  • Zwemkleding (inclusief zwempamper indien nodig)
  • Handdoeken + toiletgerief indien je wenst te douchen na afloop
  • Haarelastiekje 
  • Kom je zwemmen met je baby, neem dan een extra handdoek mee om je kindje warm te houden tussen het zwembad en de kleedkamers
  • Je inkomkaartjes


 • Wat laat je best thuis? 
  • Zwembrillen
  • Zwembandjes
  • Waterspeelgoed of andere attributen

Gedragsregels

Attesten ziekenfondsen

Via deze attesten kunt u eenmaal per kalenderjaar € 15,- terugkrijgen van uw ziekenfonds.


Vraag er naar op de eerste of 2e les, wij zullen u een afgestempeld en ingevuld formulier overhandigen.


Nadat u het ingevulde formulier ingeleverd heeft bij uw ziekenkas, zal u € 15,- op uw rekening ontvangen van de ziekenkas.Privacyverklaring